SANÁCIE

OPRAVA BETÓNU S POUŽITÍM SIKA OPRAVNÝCH MÁLT

Postup opravných prác pri aplikácii Sika systému na sanáciu poškodeného betónu.

1. PRÍPRAVA PODKLADU

2. PRIPRAVA VÝSTUŽE

3. OCHRANA VÝSTUŽE PROTI KORÓZII

4. PEVNOSTNÝ MOSTÍK

5a. RUČNÁ APLIKÁCIA OPRAVNÝCH MÁLT

5b. APLIKÁCIA OPRAVNÝCH MÁLT MOKRÝM STRIEKANÍM

6. FINÁLNE MALTY / STIERKY

OŠETROVANIE PO APLIKÁCII

kontakt