PODLAHY

SIKA SYSTÉMY NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU PODLÁH A OSTATNÝCH POVRCHOV

Firma Sika® má s riešením podláh viac ako 50 ročné skúsenosti a je svetovým lídrom v oblasti bezškárových povrchových úprav podláh z materiálov na báze živíc. Tieto povrchové úpravy sú ideálnou voľbou takmer pre všetky typy prevádzok a zaťažení. Sika® systémy na povrchovú úpravu podláh a ostatných povrchov sú využívané v rôznych budovách, prevádzkach a zariadeniach. Počínajúc jednoduchými systémami pre rodinné a bytové domy a prevádzky s ľahkých zaťažením (iba pochôdzne zaťaženie alebo ľahké mechanické zaťaženie od dopravných prostriedkov), cez dekoratívne podlahy a steny v komerčných a obytných budovách až po povrchové úpravy podláh, ktoré si vyžadujú vysoko mechanicky, chemicky a teplotne odolnú podlahu, prípadne podlahy s inými špecifickými vlastnosťami (antistatické, vhodné do sterilného prostredia, atď).

Dôležitou otázkou pri výbere podlahového systému je, okrem miesta jeho zabudovania a zaťaženia, ktorému musí odolávať, aj jeho čistenie a údržba v čase prevádzky. Výber farebného odtieňa alebo ďalšieho estetického vylepšenia podlahy je už len estetickou záležitosťou a dá sa prispôsobiť do prostredia s rôznym charakterom a vybavením.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY SIKAFLOOR®SA VŽDY ZAČÍNAJÚ PODKLADOM.

Starostlivé zhodnotenie kvality podkladu umožňuje výber vhodného spôsobu prípravy povrchu a tým zaisťuje funkčnosť podlahových systémov bez rizika poškodenia. Kritická je priľnavosť živicovej vrstvy na podklad. Živica sa preto musí nanášať len na suchý, pevný a starostlivo očistený podklad.

PRÍPRAVA PODKLADU:

PODKLADOVÉ POTERY.

Kvalita podkladového poteru môže predstavovať celkový rozdiel medzi jednoduchou a problémovou aplikáciu podlahového systému, medzi pozitívnym zážitkom pri aplikácii a sklamaním. Cementové výrobky spĺňajú a prekračujú všetky najnovšie normy, a požiadavky ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukčné práce. Poskytujú zákazníkom voľnosť pri výbere vysoko kvalitného a spoľahlivého podkladového poteru pre väčšinu tvrdých a mäkkých podlahových povrchov.

DOKONALE ROVNÝ A HLADKÝ PODLAHOVÝ PODKLAD.

Hrá dôležitú úlohu v konečnom výsledku a v životnosti podlahy, nezávisle na tom, akým typom povrchovej vrstvy bude prekrytý. Sika poskytuje samonivelačné cementové potery, ktorých vynikajúce vlastnosti boli preverené v stavebných projektoch pre obytné aj priemyselné prostredie.
 • spoľahlivé know-how a trvalo vysoká kvalita výrobku
 • univerzálnosť: vhodné pre všetky druhy podlahových podkladov
 • veľmi jednoduché miešanie a aplikácia
 • veľké pokrytie povrchu vďaka jemnému nanášaniu
 • výborné tečenie
 • jednoducho dosiahnuteľný rovný povrch, dokonca aj pri tenkej vrstve
 • nízke pnutie / napätie / zmrašťovanie počas tvrdnutia
 • schnutie hydratovaním, rýchle tvrdnutie
 • optimalizovaná nasiakavosť
 • vysoká tvrdosť a pevnosť

PODKLADOVÉ POTERY

 • SAMONIVELAČNÉ POTERY
 • SÁDROVÝ SAMONIVELAČNÝ POTER
 • DEKORATÍVNY/FINÁLNY SAMONIVELAČNÝ POTER
 • SPÁDOVÝ POTER
 • OPRAVNÉ MALTY
 • PODKLADNÉ NÁTERY, PRIMERY

VÝBER SYSTÉMU PODĽA NAMÁHANIA

kontakt