INJEKTÁŽ

Najdôležitejšou častou injektáži konštrukcii je definovať a lokalizovať príčinu poruchy konštrukcie a následne vybrať správny postup pri odstránení poruchy prípadne obnovenie vlastnosti izolácii v konštrukcii. Ku každej injektáži treba pristupovať individuálne a nastaviť ideálny systém odstránenia poruchy na mieru.

  • vyplnenie trhlín
  • injektáž stavebných konštrukcií pomocou akrylátových zmesí
  • hydroizolácia stavieb pod úrovňou zeme
  • tunelové operácie
  • podzemne stavby
SikaMur leták

Príklady poškodenej konštrukcie

Video

kontakt